Artikel: En läkande relation

Publicerad denLämna en kommentar

I möten med ungdomar finner man ofta unga människor som på olika sätt blivit svikna av vuxenvärlden och genom det tappat tron på de vuxnas vilja eller deras förmåga att vara de trygga förebilder de borde vara. Många av dessa ungdomar behöver psykologisk hjälp att bearbeta svåra känslor eller traumatiska händelser. Ibland behöver den unge skyddas genom att byta miljö för att bryta destruktiva mönster och lära sig nya sätt att hantera sina liv. En fråga som ofta ställs är hur man får dessa ungdomar mottagliga för den hjälp som erbjuds.

Vi människor behöver nära och varaktiga relationer för att må bra och utvecklas. Vi formas av de personer som tar hand om oss när vi är små och det är avgörande för hur vi skapar relationer fram i livet. De första åren i ett barns liv är av stor vikt eftersom det är då barnet utvecklar grunden i sitt eget anknytningsmönster. I samspelet mellan barnet och viktiga nära personer skapas barnets inre mentala modeller som får betydelse för barnets fortsatta utveckling, i synnerhet vad gäller känslomässiga relationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *