Uppsats: Hästassisterad psykoterapi

Publicerad denLämna en kommentar

Av: Marianne Tuuvas

Sammanfattning

Hästassisterad Psykoterapi är en upplevelsebaserad psykoterapi som inkluderar hästars
medverkan. Studiens syfte var att undersöka den långsiktiga effekten av en hästassisterad
psykoterapeutisk behandling. Deltagarna i studien bestod av 5 kvinnor som genomgått en häst
assisterad behandling för minst 15 år sen. Då studien är en kvalitativ undersökning
intervjuades kvinnorna om sina upplevelser av hästens betydelse vid behandlingen och hur de
mindes sina hästar idag. Intervjuerna analyserades utifrån en induktiv tematisk metod. Ur
analysen framträdde 3 huvudteman som beskrev upplevelsen av hästens betydelse för
kvinnorna: Relationer, Inre styrkor, och Copingstrategier. De tre huvudgrupperna
sammanfattades slutligen i en kärnkategori som kallades ”En läkande relation”. Studien visar
att hästen haft stor roll i ett förändrat anknytningsmönster hos flickorna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *