Artikel Equipage – Hästen som medterapeut

Publicerad denLämna en kommentar

Det är många roller hästen spelar. Tävlingskompis, tålig knegare på ridskolan, skogsarbetare, andhål i vardagen och mycket mer. Men hos stall Xena är hästen något så ovanligt som medterapeut. Equipage besökte Näs gård utanför Västerås där stall Xena har sin verksamhet.   Stall Xena är ett utbildningsstall som tar emot hästar för utbildning och försäljning. Läs mer …

Uppsats: Hästassisterad psykoterapi

Publicerad denLämna en kommentar

Av: Marianne Tuuvas Sammanfattning Hästassisterad Psykoterapi är en upplevelsebaserad psykoterapi som inkluderar hästarsmedverkan. Studiens syfte var att undersöka den långsiktiga effekten av en hästassisteradpsykoterapeutisk behandling. Deltagarna i studien bestod av 5 kvinnor som genomgått en hästassisterad behandling för minst 15 år sen. Då studien är en kvalitativ undersökningintervjuades kvinnorna om sina upplevelser av hästens betydelse Läs mer …

Hästkraft – Relationen mellan flicka och häst

Publicerad den

Inledning Att djur har hälsofrämjande effekter har visat sig på många områden, bl.a. visade enundersökning bland 40 individer på ett äldreboende på minskad grad av depression när de fickbesök av hundvalpar varje vecka. Frank (1984, refererad av Brodie & Biley 1998) skrev att ett djurkan vara kompanjon, kompis, beundrare, leksak, tjänare, lagkamrat, slav, syndabock, förtrogeneller Läs mer …

Uppsats: ”Vingklippt och ensam”

Publicerad den

– men behövd, värdefull och älskad : Hästassisterad behandling av utsatta tonårsflickor Djur har historiskt haft en central roll i människans utveckling och behandling av ohälsa, och djurs hälso- och terapifrämjande egenskaper har de senaste decennierna börjat uppmärksammas. Med syfte att utröna hur hästar kan användas i terapeutiskt arbete intervjuades sex yrkesverksamma kvinnor på två Läs mer …